Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling van de KNGF-richtlijn Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS)

A.2 Richtlijnen van andere beroepsgroepen

A.3 Opbouw, producten en implementatie

A.4 Samenstelling en werkwijze van de werkgroep

A.4.1 Validering door beoogde gebruikers

A.5 Juridische betekenis richtlijnen

A.6 Literatuurverzameling

A.7 Aandachtspunten bij de afbakening van de richtlijn

A.8 Omvang van het probleem

A.8.1 Prevalentie en risicopopulatie

A.8.2 Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kosten

A.8.3 Werkgerelateerde en persoongebonden risicofactoren

A.8.4 Overzicht van systematische reviews naar risicofactoren

A.8.5 Prognose en beloop

A.8.6 Overzicht van onderzoeken naar prognostische factoren

A.9 Wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem

A.9.1 Inadequaat omgaan met het gezondheidsprobleem

A.10 Patiëntenprofielen

A.11 Tijdpad

A. Inleiding

Deze Verantwoording en toelichting heeft betrekking op de KNGF-richtlijn Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS). Het gezondheidsprobleem dat onderwerp is van deze richtlijn is voorheen vaak aangeduid als ‘repetitive strain injury’, RSI. Sinds 2004 is deze term als resultaat van een multidisciplinaire werkconferentie in Nederland vervangen door CANS, dat staat voor ‘Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder’.1

In de richtlijn wordt het diagnostisch en therapeutisch proces beschreven conform het methodisch fysiotherapeutisch handelen.

Definitie KNGF-richtlijn

Een KNGF-richtlijn is gedefinieerd als ‘Een systematisch ontwikkelde, vanaf centraal niveau geformuleerde leidraad, die door deskundigen is opgesteld en gericht op de inhoud van het methodisch fysiotherapeutisch handelen bij bepaalde gezondheidsproblemen en op (organisatorische) aspecten die met de beroepsuitoefening te maken hebben’.2-4

De richtlijn is een product in ontwikkeling en beoogt feedback te krijgen vanuit de beroepsgroep. Deze feedback zal bijdragen aan de aanpassing en actualisering van de volgende richtlijn.

Aantal keren bekeken: : 6498