Downloads RL Beroerte

pdf Praktijkrichtlijn Update klinimetrie 2017 

pdf Samenvatting Update klinimetrie 2017 

pdf Verantwoording en toelichting Update klinimetrie 2017

pdf Rectificatie motorische leerprincipes

 

Bijlagen Praktijkrichtlijn

pdf Bijlage 1 Samenvattende aanbevelingen

pdf Bijlage 2 Intakeformulier 

pdf Werkkaart Aanvullend onderzoek

 

Bijlagen Verantwoording en toelichting

pdf Bijlage 1 RCT's

pdf Bijlage 2 PEDro-scores

pdf Bijlage 3 Effecttabellen

 

Correctie in aanbeveling 135 'Geheugenstrategietraining': Deze aanbeveling begon abusievelijk met 'Het is aannemelijk dat' (bewijs: niveau 1). Dit is verbeterd in 'Het is aangetoond dat....' (dd. 23 maart 2016). 

 

Update klinimetrie 2017

Meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten met een beroerte zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF. Dit heeft geresulteerd in een set aanbevolen en optionele meetinstrumenten. De KNGF-richtlijn Beroerte is op grond hiervan aangepast. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.