Downloads RL Enkelletsel

pdf Praktijkrichtlijn Update klinimetrie 2017

pdf Samenvatting Update klinimetrie 2017 

pdf Verantwoording en toelichting Update klinimetrie 2017

 

pdf Bijlage 1 Conclusies en aanbevelingen Update klinimetrie 2017

pdf Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Update klinimetrie 2017

 

Update klinimetrie 2017

Meetinstrumenten die van toepassing kunnen zijn bij patiënten met enkelletsel zijn op systematische wijze gekoppeld aan de gezondheidsdomeinen van de ICF. Dit heeft geresulteerd in een set aanbevolen en optionele meetinstrumenten. De KNGF-richtlijn Enkelletsel is op grond hiervan aangepast. De aanbevolen en optionele meetinstrumenten zijn beschikbaar via www.meetinstrumentenzorg.nl.