Andere artikelen

Addendum Verslaggeving bij langdurige behandeling

Addendum Verslaggeving bij langdurige behandeling

In deze ‘KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2016’ wordt verwezen naar de
gezamenlijke ‘NHG-KNGF-Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en
fysiotherapeut’ en de daarop gebaseerde Informatiestandaard.

In beide documenten – die sinds juni 2015 in het ZINL-register Informatiestandaarden
opgenomen zijn – is vastgelegd dat de fysiotherapeut bij een langdurige behandeling
minimaal één keer per jaar verslag doet aan de huisarts. Deze bepaling is uiteraard ook van
toepassing indien een andere arts dan de huisarts de verwijzer is.

Aantal keren bekeken: : 5672