Downloads RL Fysiotherapeutische dossiervoering 2016

pdf Praktijkrichtlijn (inclusief Addenda 3 maart 2017 en rectificatie 13 februari 2018)

pdf Verantwoording en toelichting (inclusief rectificatie 13 februari 2018)

Rectificatie 13 februari 2018

Deze rectificatie betreft het vastleggen van gegevens ten aanzien van functioneringsproblemen in stap 4 van het fysiotherapeutisch zorgverleningsproces. Deze gegevens worden vastgelegd in termen van stoornissen, beperkingen en/of participatieproblemen. Hier stond abusievelijk en participatieproblemen. Zie Praktijkrichtlijn paragraaf A.4 en Verantwoording en toelichting paragraaf A.6.

Download ook:

pdf NHG/KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut

 

Wilt u de sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing zijnde KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging 2011 inzien? 

Klik hier