Inleiding

De KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met gezondheidsproblemen samenhangend met reumatoïde artritis (RA). In de richtlijn worden het diagnostisch en therapeutisch proces beschreven conform het methodisch fysiotherapeutisch handelen. In deze Verantwoording en toelichting worden de keuzen uit de KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis Praktijkrichtlijn nader toegelicht en onderbouwd, en er wordt aanvullende informatie verschaft. Deze richtlijn beoogt het handelen van de fysiotherapeut te optimaliseren volgens de stand van zaken van de wetenschappelijke literatuur, de op het moment van schrijven geldende inzichten binnen de beroepsgroep en maatschappelijke inzichten.

Op dit moment zijn er in Nederland twee richtlijnen over de diagnostiek en behandeling van patiënten met RA beschikbaar, namelijk de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) standaard Reumatoïde Artritis1 en de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Reumatoïde artritis2. Twee richtlijnen zijn tijdens het schrijven van deze KNGF-richtlijn in ontwikkeling: de Richtlijn Reumatoïde Artritis voor verzekeringsartsen en de multidisciplinaire (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO) richtlijn Reumatoïde Artritis.

Op internationaal gebied zijn er twee Canadese richtlijnen gepubliceerd, specifiek op het gebied van fysiotherapie bij patiënten met RA.3,4 Daarnaast bestaan er verschillende internationale multidisciplinaire richtlijnen of aanbevelingen voor de behandeling van patiënten met RA, waarin fysiotherapeutische zorg voorkomt (ACR en EULAR guidelines / recommendations).5,6

Alle bovengenoemde richtlijnen en aanbevelingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis.