Beweeginterventies

De KNGF-standaarden Beweeginterventie geven informatie over bewegen in het algemeen en specifiek bij chronische aandoeningen. Ze informeren over de plaats van een beweegprogramma binnen de zorgketen en de rol van de fysiotherapeut. Door gebruik te maken van de KNGF-standaarden beweeginterventies is het mogelijk een beweegprogramma tegelijkertijd te baseren op de 'latest available evidence' en ook af te stemmen op de specifieke mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt.

Er zijn inmiddels negen KNGF-standaarden Beweeginterventies verschenen. Daarnaast is er de Inleiding bij de KNGF-standaarden Beweeginterventies, die zich met name richt op gedragsverandering en de rol van de fysiotherapeut. Tevens wordt er aandacht besteed aan chronische aandoeningen in Nederland in het algemeen en het beleid van de overheid hieromtrent. In dit document vindt u dus de basis voor elk beweegprogramma!

Nu beschikbaar: printing on demand

pdf Inleiding bij de KNGF-standaarden beweeginterventies

pdf Artrose

pdf Chronisch obstructieve longziekten

pdf Chronische pijn

pdf Coronaire hartziekten

pdf Diabetes mellitus type 2

pdf Kwetsbare ouderen

pdf Oncologie

pdf Osteoporose

pdf Overgewicht en obesitas bij kinderen

Checklist

Het ontwikkelen van een beweegprogramma is onlosmakelijk verbonden met het verwerven en inzetten van bepaalde kennis, competenties en bekwaamheden. Om te kunnen controleren of uw beweegprogramma voldoet aan de 'latest available evidence', u en uw collega's over de bijbehorende competenties beschikken en of uw praktijk(en) goed geoutilleerd is(/zijn), is er gewerkt aan een checklist beweegprogramma's.

Klik hier om naar de checklist te gaan.