DO-IT Algemeen

DO-IT: Designing Optimal Interventions for physical Therapy

Geschreven door: Marike van der Leeden, Emmylou Beekman, Joost Dekker

DO-IT is the research program of the Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF). The research program DO-IT covers six years (2008-2013) in which four effect studies are performed.

Cumulative Illness Rating Scale (CIRS): Het vastleggen van comorbiditeit

Geschreven door: Marike van der Leeden

zaterdag, 01 oktober 2011

Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met een chronische aandoening en versterkt de negatieve invloed die de chronische aandoening al heeft op het dagelijks functioneren. Voor de fysiotherapeut betekent de aanwezigheid van comorbiditeit vaak dat de behandeling moet worden aangepast in aard, duur, frequentie en/of intensiteit.

De Timed Up and Go-test (TUG) en Get Up and Go-test (GUG)

Geschreven door: Marike van der Leeden

Eén van de kenmerken van een afname in het dagelijks functioneren van patiënten met een chronische aandoening is een afname in het
lopen. De afname in het lopen kan worden gemeten met eenvoudig uit te voeren looptesten. Twee looptesten die vaak worden gebruikt zijn
de ‘Timed Up and Go-test’ en de ‘Get Up and Go-test’. Het doel van beide testen is het meten van het dagelijks functioneren van de onderste extremiteit. Beide testen lijken op elkaar, maar hebben toch een iets andere uitvoering.

Handleiding CIRS

Voor het DO-IT project is een handleiding van de Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) gemaakt om het afnemen van de CIRS te standaardiseren.

Het meten van ervaren pijn, stijfheid en beperkingen in activiteiten bij artrose van de knie en heup

Geschreven door: Marike van der Leeden

maandag, 23 december 2013

De Western Ontario and McMasters Universities Osteoarthritis WOMAC-index is in de jaren 80 ontwikkeld in Canada door Bellamy et al. om de ernst van klachten ten gevolge van knie- en/of heupartrose te kunnen
meten. In 2002 is de vragenlijst vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. De WOMAC is valide, betrouwbaar en responsief gebleken.

Development of a framework to describe goals and content of exercise interventions in physical therapy: a mixed method approach including a systematic review

Geschreven door: Marike van der Leeden, Bart J Staal

Exercise interventions in physical therapy (PT) are often not well described in research reports. Omitting details of the intervention hampers the transfer to daily clinical practice. The developed framework within the DO-IT project is a promising first step in offering a feasible guide for a structured and detailed description of goals and content of exercise interventions within research reports.

Samenvatting en resultaten DO-IT project

maandag, 29 september 2014

Dwarsverbanden tussen de 4 onderzoeksprojecten van DO-IT zijn uitgewerkt aan de hand van drie gezamenlijke thema’s: (1) het evalueren van de rol van comorbiditeit, (2) het gebruik van generieke meetinstrumenten en (3) het systematisch vastleggen van de fysiotherapeutische interventie. In dit verslag wordt een samenvatting van de resultaten van deze drie gezamenlijke thema's gegeven.