Publicaties DO-IT Kwetsbare ouderen

Evaluative Frailty Index for Physical Activity (EFIP): A Reliable and Valid Instrument to Measure Changes in Level of Frailty

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden

donderdag, 06 december 2012

Background. Physical activity is assumed to be important in the prevention and treatment of frailty. It is unclear, however, to what extent frailty can be influenced because instruments designed to assess frailty have not been validated as evaluative outcome instruments in clinical practice.

Outcome instruments to measure frailty: A systematic review

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, C.D. van Ravensberg, J.S.M. Hobbelen, M.G.M. Olde- Rikkert, Ria Nijhuis-van der Sanden

donderdag, 01 september 2011

Deze systematische literatuurstudie bevat een overzicht van meetinstrumenten om kwetsbaarheid te meten. Er wordt inzicht gegeven in welke aspecten van kwetsbaarheid gemeten worden met de betreffende meetinstrumenten en welke klinimetrische eigenschappen onderzocht zijn.

Het meten van kwetsbaarheid in de fysiotherapiepraktijk

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, Ria Nijhuis-van der Sanden

woensdag, 01 september 2010

In dit artikel worden twee bekende methodes om kwetsbaarheid te meten besproken: de Fried criteria en de Groningen Frailty Indicator (GFI). Er wordt aandacht besteedt aan klinimetrische eigenschappen, maar ook aan praktische toepasbaarheid.

Fysiotherapeutisch handelen in de geriatrie

Geschreven door: Nienke de Vries, Ria Nijhuis-van der Sanden

dinsdag, 01 september 2009

Het doel van het DO-IT project in Nijmegen is het ontikkelen van een (evidence based) fysiotherapeutische strategie voor de behandeling van (kwetsbare) ouderen met mobiliteitsproblemen. In dit artikel worden de achtergronden van dit project en de te ontwikkelen strategie besproken.

Oud dus kwetsbaar?

Geschreven door: Elly van Selst, Nienke de Vries, Ria Nijhuis-van der Sanden

woensdag, 01 december 2010

Omdat veel ouderen te maken hebben met multipele en complexe problematiek en richtlijnen bij deze doelgroep vaak niet toepasbaar zijn, is er bij het UMC St Radboud in Nijmegen een strategie ontwikkeld om hier in de fysiotherapie mee om te gaan. In dit aritkel wordt een casus besproken die volgens deze nieuwe strategie behandeld is.

Effects of physical exercise therapy on mobility, physical functioning, physical

Geschreven door: Nienke de Vries, C.D. van Ravensberg, J.S.M. Hobbelen, M.G.M. Olde- Rikkert, Bart J Staal, Ria Nijhuis-van der Sanden

zaterdag, 01 september 2012

In deze meta-analyse is onderzocht of er wetenschappelijk bewijs is voor het effect van bewegen op mobiliteit, fysiek functioneren, kwaliteit van leven en mate van lichamelijke activiteit bij kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen en/ of multimorbiditeit.