In de geriatriefysiotherapie is er grote behoefte aan handvatten om de steeds groter wordende groep ouderen te behandelen. Ouderen hebben vaak te maken met verschillende ziektes en aandoeningen die tegelijkertijd aanwezig zijn. Zowel nationaal en internationaal ontbreken richtlijnen of protocollen ten aanzien van de fysiotherapeutische behandeling van deze groep ouderen. De ziekte specifieke richtlijnen die er wel zijn doen geen recht aan de complexiteit van de problematie. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode om met deze complexiteit om te gaan en deze strategie te toetsen op effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Inmiddels is de coach2move strategie voor de begeleiding van ouderen met (het risico op) mobiliteitsproblemen en/of lichamelijke inactiviteit op basis van systematische literatuurstudie en expertconsultatie ontwikkeld. De coach2move strategie is in een pilot study onderzocht op uitvoerbaarheid en de effectiviteit ervan is geëxploreerd. De strategie bleek door zowel de fysiotherapeuten als patiënten zeer positief beoordeeld te worden en ook is er een significante vooruitgang bij de patiënten waargenomen op mate van lichamelijke activiteit, kwetsbaarheid, mobiliteit en kwaliteit van leven. Op dit moment wordt de coach2move strategie in een grote Randomized Controlled Trial bij dertien fysiotherapiepraktijken in Nederland onderzocht op effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Tot slot is er tijdens dit project een meetinstrument ontwikkeld dat bedoeld is om de mate van kwetsbaarheid te evalueren na een beweeginterventie. Dit meetinstrument, de Evaluative Frailty Index for Physical activity (EFIP) is direct toepasbaar in de fysiotherapiepraktijk.

Publicaties DO-IT Kwetsbare ouderen

Evaluative Frailty Index for Physical Activity (EFIP): A Reliable and Valid Instrument to Measure Changes in Level of Frailty

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden

donderdag, 06 december 2012

Background. Physical activity is assumed to be important in the prevention and treatment of frailty. It is unclear, however, to what extent frailty can be influenced because instruments designed to assess frailty have not been validated as evaluative outcome instruments in clinical practice.

Outcome instruments to measure frailty: A systematic review

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, C.D. van Ravensberg, J.S.M. Hobbelen, M.G.M. Olde- Rikkert, Ria Nijhuis-van der Sanden

donderdag, 01 september 2011

Deze systematische literatuurstudie bevat een overzicht van meetinstrumenten om kwetsbaarheid te meten. Er wordt inzicht gegeven in welke aspecten van kwetsbaarheid gemeten worden met de betreffende meetinstrumenten en welke klinimetrische eigenschappen onderzocht zijn.

Het meten van kwetsbaarheid in de fysiotherapiepraktijk

Geschreven door: Nienke de Vries, Bart J Staal, Ria Nijhuis-van der Sanden

woensdag, 01 september 2010

In dit artikel worden twee bekende methodes om kwetsbaarheid te meten besproken: de Fried criteria en de Groningen Frailty Indicator (GFI). Er wordt aandacht besteedt aan klinimetrische eigenschappen, maar ook aan praktische toepasbaarheid.

Fysiotherapeutisch handelen in de geriatrie

Geschreven door: Nienke de Vries, Ria Nijhuis-van der Sanden

dinsdag, 01 september 2009

Het doel van het DO-IT project in Nijmegen is het ontikkelen van een (evidence based) fysiotherapeutische strategie voor de behandeling van (kwetsbare) ouderen met mobiliteitsproblemen. In dit artikel worden de achtergronden van dit project en de te ontwikkelen strategie besproken.

Oud dus kwetsbaar?

Geschreven door: Elly van Selst, Nienke de Vries, Ria Nijhuis-van der Sanden

woensdag, 01 december 2010

Omdat veel ouderen te maken hebben met multipele en complexe problematiek en richtlijnen bij deze doelgroep vaak niet toepasbaar zijn, is er bij het UMC St Radboud in Nijmegen een strategie ontwikkeld om hier in de fysiotherapie mee om te gaan. In dit aritkel wordt een casus besproken die volgens deze nieuwe strategie behandeld is.

Effects of physical exercise therapy on mobility, physical functioning, physical

Geschreven door: Nienke de Vries, C.D. van Ravensberg, J.S.M. Hobbelen, M.G.M. Olde- Rikkert, Bart J Staal, Ria Nijhuis-van der Sanden

zaterdag, 01 september 2012

In deze meta-analyse is onderzocht of er wetenschappelijk bewijs is voor het effect van bewegen op mobiliteit, fysiek functioneren, kwaliteit van leven en mate van lichamelijke activiteit bij kwetsbare ouderen met mobiliteitsproblemen en/ of multimorbiditeit.