Over DO-IT

DO-IT is het onderzoeksprogramma dat door het WCF gefinancierd wordt en staat voor Designing Optimal Interventions for physical Therapy. De doelstelling van dit onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van optimale fysiotherapeutische interventies voor mensen met een chronische aandoening, die passen bij de dagelijkse praktijk.

In een periode van zes jaar worden vier onderzoeksprojecten uitgevoerd (2008 t/m 2014). De vier onderzoeksprojecten hebben betrekking op interventies voor kwetsbare ouderen (UMC St Radboud Nijmegen), kinderen en jong-volwassenen met Cystic Fibrosis (UMC Utrecht), mensen met COPD (UMC Maastricht) en mensen met artrose van de knie (VUmc Amsterdam).

Dwarsverbanden tussen de projecten worden uitgewerkt aan de hand van 3 gezamenlijke thema’s: (1) het evalueren van de rol van comorbiditeit (2) het gebruik van generieke meetinstrumenten en (3) het systematisch vastleggen van de fysiotherapeutische interventie. Met de uitkomsten van het onderzoeksprogramma kunnen fysiotherapeuten hun keuzes voor interventies beter onderbouwen en daarmee hun patiënten nog beter behandelen.