Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Verwijzing/aanmelding en Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.2 Inventarisatie hulpvraag

B.2.1 Rode vlaggen

B.3 Anamnese

B.3.1 De aard van het gezondheidsprobleem van de patiënt

B.3.2 Arbeidsgerelateerde klachten

B.3.3 Wijze van omgaan met het gezondheidsprobleem

B.3.4 Meetinstrumenten

B.4 Lichamelijk onderzoek

B.4.1 Inspectie

B.4.2 Test van spierspanning en verhoogde ademfrequentie met biofeedback

B.4.3 Paresthesieën

B.4.4 Sensomotoriek

B.5 Analyse

B.6 Bedrijfsarts

B.2.1 Rode vlaggen

Rode vlaggen zijn symptomen die wijzen op mogelijk ernstige onderliggende pathologie, waarvoor de patiënt dient te worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts. De symptomen verwijzen in de meeste gevallen niet eenduidig in de richting van de genoemde aandoeningen.

De fysiotherapeut dient alert te zijn op symptomen van algemene malaise, ongewild gewichtsverlies, koorts, nachtzweten, ‘non mechanic’ pijn (dit is pijn die niet beïnvloedbaar is door houding en beweging), neuropathische pijn, neurologische symptomen (krachtverlies, geïsoleerde atrofie, radiculaire uitvalsverschijnselen), een recent trauma en tekenen van een ontstekingproces. 
Hieraan kunnen de volgende aandoeningen ten grondslag liggen: reumatische ziekten (reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en polymyalgie), maligniteiten (long(top))tumor, metastasen van bijvoorbeeld mammacarcinoom of okselklierpathologie), cardiale aandoeningen (zoals angina pectoris) of diafragmaprikkeling (bijvoorbeeld door (kwaadaardige) aandoeningen aan lever, galblaas of longen).

Indien er sprake is van rode vlaggen informeert de fysiotherapeut de patiënt over de bevindingen en neemt de fysiotherapeut contact op met de huisarts of specialist.1

Aantal keren bekeken: : 63282