Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Afbakening van de richtlijn

A.3 Prognose en beloop

A.4 Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

A.4 Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Bij iedere patiënt die zich zonder verwijzing (DTF) aanmeldt bij de fysiotherapeut, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening is bedoeld om na te gaan of fysiotherapeutische behandeling is geïndiceerd. De fysiotherapeut moet zich een beeld vormen van de klachten en symptomen en de eventuele aanwezigheid van rode vlaggen. Rode vlaggen zijn patronen van symptomen of tekenen (waarschuwingssignalen) die kunnen wijzen op min of meer ernstige pathologie, die aanvullende medische diagnostiek vereisen.


Rode vlaggen

Rode vlaggen zijn tekenen of signalen die alleen of in combinatie, wijzen op een mogelijke (ernstige), specifieke oorzaak van de lage rugpijn, waarvoor aanvullende diagnostiek nodig is.

Over de volgende rode vlaggen bestaat consensus:

  • Begin van lage rugpijn na het 50e levensjaar, continue pijn onafhankelijk van houding of beweging, nachtelijke pijn, algehele malaise, maligniteit in de voorgeschiedenis, onverklaard gewichtsverlies, verhoogde bloedbezinkingssnelheid (BSE) → maligniteit?
  • Recente fractuur (minder dan 2 jaar geleden),eerdere wervelfractuur, leeftijd boven de 60 jaar, laag lichaamsgewicht (minder dan 60 kg/ BMI minder dan 20 kg/m2),ouder met heupfractuur, langdurig corticosteroïdengebruik, lokae klop-, druk- en asdrukpijn van de wervelkolom, opvallende lengtevermindering, versterkte thoracale kyfose → osteoporotische wervelfractuur?
  • Begin van lage rugpijn voor het 20e levensjaar, man, iridocyclitis, onverklaarde perifere artritis of inflammatoire darmaandoening in voorgeschiedenis, vooral nachtelijke pijn, ochtendstijfheid > 1 uur, minder pijn bij liggen/bewegen/oefenen, goede reactie op NSAID’s, verhoogde BSE → spondylitis ankylopoetica?
  • Ernstige lage rugpijn aansluitend aan een trauma → wervelfractuur?
  • Begin van lage rugpijn voor het 20e levensjaar, palpabel trapje in het verloop van de processi spinosi ter hoogte van L4-L5 → ernstige vorm van spondylolisthesis?

Als er op basis van de rode vlaggen een patroon te herkennen is dat wijst op een ernstige aandoening of als er juist geen patroon te herkennen valt, moet de therapeut de patiënt hierover informeren en het advies geven om contact op te nemen met de huisarts.

Over de communicatie tussen de fysiotherapeut en de huisarts zijn lokaal afgestemde afspraken mogelijk ten aanzien van de gang van zaken als de fysiotherapeut rode vlaggen constateert.

De diagnostiek en behandeling bij mogelijk ernstige specifieke aandoeningen, alsmede de behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom, vallen buiten het bestek van deze richtlijn.

Aantal keren bekeken: : 16048