Andere artikelen

A. Inleiding

A.1 Doelstelling en doelgroep

A.2 Afbakening van de richtlijn

A.3 Prognose en beloop

A.4 Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

A. Inleiding

Deze KNGF-richtljn beschrijft het fysiotherapeutisch en manueeltherapeutisch handelen bij patiënten met pijn in de lage rug. In de Verantwoording en toelichting worden de in de richtlijn gemaakte keuzen met betrekking tot de afbakening van het gezondheidsprobleem, de diagnostiek en de therapie toegelicht en wordt achtergrondinformatie verstrekt ter ondersteuning van de praktijkrichtlijn. De richtlijn is als stroomdiagram samengevat. De Nederlands Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en het KNGF hebben besloten de updates van hun richtlijn over lage rugpijn van beide beroepsgroepen samen te voegen. Met het verschijnen van deze update komen de 'KNGF-richtlijn Manuele therapie bij lage-rugpijn' uit 2006 en de 'KNGF-richtlijn Lage-rugpijn' uit 2005 te vervallen. Een manueel therapeut is tevens fysiotherapeut en beide vakgebieden vertonen een grote mate van overlap. De aanbevelingen in deze richtlijn ten aanzien van diagnostiek en behandeling bij aspecifieke lage rugpijn gelden voor het merendeel zowel voor fysiotherapeuten als manueel therapeuten. Als aanbevelingen specifiek gelden voor manueel therapeuten is dat aangegeven.

Aantal keren bekeken: : 34210