Andere artikelen

B. Verwijzing versus Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

B.2.1 Aanmelding

B.2.2 Inventarisatie hulpvraag

B.2.3 Screening pluis/niet-pluis

B.2.4 Informeren en adviseren

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

In het kader van de directe toegankelijkheid tot de fysiotherapie, die met ingang van 1 januari 2006 wettelijk mogelijk is, is het screeningsproces aan het fysiotherapeutisch methodisch handelen toegevoegd. Het screeningsproces bestaat uit vier onderdelen: aanmelding, inventarisatie van de hulpvraag, screening op pluis/niet-pluis en informeren en adviseren over de bevindingen van het screeningsproces.

Bij screenen wordt door middel van het stellen van gerichte vragen, het afnemen van tests of door het verrichten van andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en symptomen.

Aantal keren bekeken: : 10993