Andere artikelen

B. Verwijzing versus directe toegankelijkheid

B.1 Verwijzing en aanmelding

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.2.1 Aanmelding

B.2.2 Inventarisatie hulpvraag

B.2.3 Screening pluis/niet-pluis

B.2.4 Informeren en adviseren

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

In het kader van de DTF die met ingang van 1 januari 2006 van kracht is, is het screeningsproces aan het methodisch handelen toegevoegd. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen.70

Het screeningsproces bestaat uit de aanmelding, inventarisatie van de hulpvraag, screening op ‘pluis/niet-pluis’ en informeren en adviseren. Omdat patiënten na een meniscectomie veelal zullen worden verwezen, is de paragraaf screening in deze richtlijn als tussenparagraaf B.2 opgenomen. Bij de andere richtlijnen die zijn gepubliceerd na 1 januari 2006, is de indeling anders (met meer nadruk op screening).

Aantal keren bekeken: : 15267