De waarde van diagnostische testen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat; een systematisch overzicht van de evidence bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, knie- en heuppijn (top-down 2016)

Titel: De waarde van diagnostische testen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat; een systematisch overzicht van de evidence bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, knie- en heuppijn

Subsidieronde: top-down 2016

Looptijd: najaar 2016 – begin 2017

Status: afgerond

Categorie: literatuurstudie

Projectaanvrager: prof.dr. Bart Koes (Erasmus MC)

Samenvatting onderzoeksproject:

Het diagnostische proces is de start van het (para)medisch handelen. Het is essentieel voor het stellen van een diagnose, prognose en het behandelplan. Verbetering van het diagnostische proces kan bijdragen aan substitutie van zorg. Onduidelijk is hoe groot de mate van diagnostische onzekerheid is in de fysiotherapie praktijk. Het doel van deze studie is zicht te krijgen op de waarde van diagnostische testen  bij patiënten met lage rug-, nek-, schouder-, heup-, of kniepijn in de fysiotherapiepraktijk.

Door het inventariseren van de aanbevolen diagnostische tests in de KNGF richtlijnen en evidence statements van de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat te vergelijken met met de gepresenteerde evidence in NHG richtlijnen, het boek Évidence based diagnostiek en de literatuur, is getracht het diagnostische proces van deze patienten groepen verder te onderbouwen. De diagnostische kwaliteit (sensitiviteit, specificiteit, etc) en het niveau van bewijs is per test aangegeven.

Vijf KNGF-richtlijnen en twee evidence statements zijn gebruikt om de diagnostische testen in kaart te brengen voor de vijf patiëntengroepen. Over het algemeen is de diagnostische kwaliteit voor de rode vlaggen en anamnese niet goed onderzocht. De testen van het lichamelijk onderzoek zijn het best onderzocht en de kwaliteit is wat hoger. Niet alle richtlijnen vermelden de diagnostische accuratesse van de testen.

Bij de volgende update van de richtlijnen zou de diagnostische accuratesse van de testen goed vermeld moeten worden.

Over het algemeen zijn nog niet veel diagnostische testen goed onderzocht. Dit geldt vooral voor de rode vlaggen. Verder onderzoek zou de diagnostische waarde van deze rode vlaggen moeten vaststellen.

Er is meer bewijs voor de diagnostische waarde van een aantal diagnostische testen dan in de huidige richtlijnen besproken worden. De literatuur omtrent de diagnostische testen zou goed in gaten gehouden moeten worden door (praktiserende) fysiotherapeuten.