Inventarisatie van valide en betrouwbare meetinstrumenten voor de eerste lijn om functioneren van de bekkenbodem en bekkenbodemdisfuncties bij mannen in relatie tot hyperplasie van de prostaat te objectiveren (top-down 2016)

Titel: Inventarisatie van valide en betrouwbare meetinstrumenten voor de eerste lijn om functioneren van de bekkenbodem en bekkenbodemdisfuncties bij mannen in relatie tot hyperplasie van de prostaat te objectiveren

Subsidieronde: top-down 2016

Looptijd: najaar 2016 – begin 2017

Status: lopend

Categorie: literatuurstudie

Projectaanvrager: prof.dr. Michel Coppieters en dr. Annelies Pool-Goudzwaard (VU)

Achtergrond. Hyperplasie van de prostaat is een veelvoorkomend probleem, 50% van de populatie mannen boven de 50 jaar. 25-30% van deze mannen ervaren hierbij ook bekkenbodem klachten als urine incontinentie, aandrang, obstructie, pijn, verminderde plaskracht en erectiele disfuncties. De NHG standaard mictieklachten bij mannen schrijft de huisarts voor een bloedtest (PSA) af te nemen en bij aanhoudende klachten ondanks voorlichting en medicatie, onderzoek en behandeling in tweede lijn. Kosten in de 2e lijn lopen sterk op door onderzoek en ingrepen. Juist de bekkenfysiotherapeut is goed geoutilleerd om in een veel eerder stadium valide en betrouwbaar het functioneren van de bekkenbodem, de bekkenbodemklachten, de prostaatgrootte en de obstructie en flow te meten. Op dit moment ontbreekt het aan een overzicht van de meest betrouwbaarheid en valide meetinstrumenten  die in de eerste lijn hiertoe ter beschikking staan.

Vraagstelling. Welke meest betrouwbare en valide meetinstrumenten zijn bruikbaar in de eerste lijn om bekkenbodem functie, ‘urinary flow’ (plas straal kracht), obstructie, prostaat grootte en bekkenbodemklachten te meten? Methode Een systematische literatuur review met scores op methodologische kwaliteit, indien mogelijk poolen van data en statische analyse op alle bovengenoemde uitkomstmaten

Verwacht resultaat:

- Een valide en betrouwbare set van meetinstrumenten om bekkenbodem functie en klachten in relatie tot benigne prostaat hyperplasie te meten bij mannen

- Directe implementatie in de longitudinale cohort studie in Amersfoort (start 2017)

- Directe implementatie in het onderwijs van de bekkenfysiotherapeut.

- Kennis/ informatie verspreiding over mogelijkheden betrouwbare en valide diagnostiek in eerste lijn door bekkenfysiotherapeut internationaal en nationaal naar huisarts, specialist en patiënt.